Trädfällning

Har Ni träd som blivit förstora, farliga eller på något sätt oönskade

Ring oss så hjälper vi Er i hela Skåne

Vi fäller stora och små träd, lätta och svåra, Vi har kunskapen och utrustningen för alla problem träd.

 

Vi ombesörjer även bortforsling av ris och stammarna så vi kan ägna er åt annat.

Tänk på att RUT-avdraget gäller även trädfällning och ger 50% på arbetskostnaden

 

Är du osäker på höjden ring oss så kommer vi ut och mäter.
Priset gäller på träd med en stam där vi kan släppa grenarna rakt ner

Olika former av fällning via klättring

tradfallning_enkelTrädfällnig – Sektionsfällning, enkel

Om det inte finns plats att fälla trädet på traditioneltvis från marken tar vi ner det i sektioner.

Vi klättrar upp i toppen och plockar ner det i hanterbara delar.
Om det är möjligt att låta grenar och stam falla till marken så är det en enkel fällning.

tradfallning_svarTrädfällning – Sektionsfällning, svår

Om det inte finns plats att fälla trädet på traditioneltvis tar vi ner det i sektioner.

Om det inte är möjligt att låta grenar och stam falla ner från trädet kan vi fira ner det för att att skydda underlaget vilket för arbetet farligare och mer tidskrävande

tradfallning_avanceradTrädfällnig – Sektionsfällning, Avancerad

Om det inte finns plats att fälla trädet på traditioneltvis tar vi ner det i sektioner.

Vi klättar upp i toppen och plockar ner det i hanterbara delar.
Om det är inte är möjligt att låta grenar och stam falla till marken pga. känsligt underlag eller bebyggelse så är det en avancerad fällning.

Vi har dem utbildningar och försäkringar som krävs

Vi ombesörjer bortforsling av virke och ris om ni så önskar, vi kan även göra flis av grenarna vilket är en utmärkt jordförbättrare. Vi har även god kontakt med stubbfräsare.